1. World TopInvestor е отворен за участие за всеки клиент, който си открие сметка от минимум 2000 щатски долара (USD) или евро (EUR) при спонсорa за вашата страна.
 2. Участниците трябва да открият сметка при брокерa / банките спонсори за съответната страна, предлагащи участие в състезанието. Може да се използва и вече същестуваща реална сметка.
 3. Участниците могат да участват само с една реална сметка.
 4. Участниците могат допълнително да захранват сметката си по всяко време, включително и за да покрият изискване за недостатъчен марджин. Тези средства ще бъдат добавени към първоначалния депозит, за да се изчислят всички депозирани средства. По време на състезанието не могат да бъдат теглени средства от сметката, но разбира се при нужда от парите участникът може да прекрати своето участие по всяко време.
 5. Участниците се съгласяват да участват в World TopInvestor и да спазват правилата на състезанието.
 6. При попълване на формуляра за участие и захранване на сметката всеки участник в World TopInvestor ще се състезава с множество финансови продукти, на множество пазари и с множество валути. Участниците безвъзвратно упълномощават брокера, при когото са открили сметка по своя преценка да отпечатва, публикува, разпространява визуално или по какъвто и да било друг начин техните имена, снимки, както и състоянието на техните сметки по време на състезанието World TopInvestor.
 7. Състезанието World TopInvestor започва на 1 юли 2019 година и ще приключи 12 месеца по-късно. Всеки може да се включи в състезанието с вече открита сметка със заети позиции без да е нужно позициите да се затварят. В края на състезанието отворените позиции на участниците трябва да бъдат затворени, за да бъдат определени победителите.
 8. Участниците трябва да извършат минимум 2 сделки във всеки месец по време на провеждане на състезанието. Няма ограничения за обем, финансов инструмент или други.
 9. Търговията трябва да се извършва в съответствие с подписания клиентски договор и местните разпоредби.
 10. Управлявящото тяло с представители на Emerging Trade SA си запазва правото да променя, заобикаля или интерпретира всяко правило по свое усмотрение, ако това решение е в интерес на шампионата World TopInvestor.
 11. Всеки участник се съгласява, когато сключва сделки с фючърси, да затвори отворените си позиции във фючърси с падеж текущия месец, когато е инструктиран от брокера да го направи. Брокерът, при когото е открита сметката може по своя преценка да извърши подобно затваряне на позиции, ако даден участник не е поставил поръчка за затваряне на позициите до края на деня. Търговията е ограничена до посочените фючърсни контракти и ценни книжа и инструментите, налични на електронния пазар чрез платформата за търговия на брокера при когото е открита сметката.
 12. Марджин депозитите за всички позиции трябва да се поддържат в съответствие с изискванията на брокера, при когото е открита сметката.
 13. Брокерът, при когото е открита сметката, не носи отговорност за каквито и да било забавяния при приемането и предаването на поръчките, които са извън неговия контрол, включително неизправности в компютъра, подаващ инструкциите или комуникационни проблеми.
 14. Участието е напълно безплатно. ИП Карол покрива разходите от 50 EUR на участник за своите реални клиенти.

Open an account

Compete with the traders and investors from all over the World, to gain the ultimate recognition as World TopInvestor.

Join now