World Top Investor są zawodami na rzeczywistym rachunku inwestycyjnym, gdzie obowiązują następujące zasady.

 1. Warunkiem udziału w zawodach jest otwarcie rachunku o kapitale początkowym 2 tys. USD lub EUR u organizatora ligi krajowej. Organizatorem ligi polskiej jest Dom Maklerski DIF Broker S.A.
 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do posiadania rachunku u jednego z oficjalnych organizatorów zawodów. Lista organizatorów dostępna jest na stronie internetowej zawodów.
 3. Dopuszczalne jest posiadanie jednego rachunku dla danego uczestnika zawodów.
 4. Uczestnik zawodów może w trakcie ich trwania uzupełniać poziom depozytu zabezpieczającego, jeśli wymaga tego utrzymanie otwartych pozycji. Nie dopuszcza się wypłaty środków pieniężnych przed zakończeniem konkursu, jednak każdy z uczestników może zrezygnować z udziału w zawodach w dowolnym czasie.
 5. Zgłaszając udział w zawodach uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zawodów.
 6. Przedmiotem inwestowania w zawodach są rynki i instrumenty dostępne w systemie transakcyjnym u danego brokera. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację w formie drukowanej, bądź podanie do publicznej wiadomości w formie przekazu radiowego, telewizyjnego lub internetowego imienia i nazwiska inwestora, ewentualnych zdjęć, jak również danych dotyczących rachunku i zawieranych transakcji.
 7. Przystępując do konkursu uczestnicy mają możliwość dokonywania transakcji w okresie od 1 lipca 2019 r. Przed zakończeniem konkursu wszystkie pozycje powinny zostać zamknięte w celu wyłonienia zwycięzcy.
 8. Przystępując do konkursu uczestnik zobowiązuje się do realizacji nie mniej niż 2 transakcji miesięcznie w czasie trwania konkursu.
 9. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do realizacji transakcji zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie świadczenia usług oraz regulacjami rynku finansowego.
 10. Organizatorem zawodów przysługuje prawo zmiany warunków, interpretacji lub odstąpienia od zawodów, jeśli wymaga tego najlepiej pojęty interes uczestników.
 11. Inwestorzy realizujący transakcje w zakresie kontraktów terminowych zobowiązani są do zamknięcia pozycji w miesiącu rozliczenia kontraktu zgodnie z wezwaniem sponsora rynku/brokera. Brokerowi przysługuje prawo zamknięcia i rozliczenia takiego kontraktu, o ile inwestor uprzednio, pomimo odpowiedniego wezwania, nie zamknął pozycji.
 12. Dla otwartych pozycji zastosowanie mają stawki depozytów zabezpieczających obowiązujące u danego brokera organizującego ligę krajową.
 13. Dom Maklerski DIF Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń z przyczyn leżących poza jego kontrolą, w tym m. in z powodu transmisji danych lub przerw w połączeniach teleinformatycznych.

Otwórz konto

Zmierz się z traderami i inwestorami z całego świata i zdobądź ostateczne rozpoznanie jako World Top Investor.

dołącz teraz